СОД Охрана

Охрана на имуществото на физически и юридически лица може да се реализира, чрез технически средства за контрол и реагиране от страна на специален авто-патрул.

Фирмата разполага със специални авто-патрули разположени денонощно на територията на града в позиции подходящи за бързо отреагиране на получен сигнал и навременно пристигане при клиента подал сигнала. Ежедневно и ежеседмично се провеждат инструктажи и обучения на патрулиращите екипи относно правилно отреагиране при получен сигнал и извършено реално нарушение в обекта под охрана. Дежурните диспечери са професионално обучени кадри, които чрез радио връзка могат да помагат на колегите си от авто патрулите с необходимата за случая информация. На автомобилите с които се извършва СОД охраната се правят ежеседмични профилактични технически прегледи за сигурността и безопасността на персонала. На персонала се провежда още и обучение по география на областта и шофиране според сезона. Лицата ангажирани на работа в СОД системата са постоянни, сформирани в екипи и работният им график не се променя. При подбирането на тези екипи са взети предвит личностните им умения и качества с цел кадрите от екипа да се взаимодопълват и подпомагат като по този начин ефективността от техния труд е значително по–голяма.

Обслужвани райони

Град Варна

кв. Галата
кв. Виници
кв. Аспарухово
к.к. Златни пясъци
Местност Ален Мак
Местност Св. Никола
Местност Траката
Местност Сотира


Град Белослав
Село Тополи
Община Търговище
Град Девня
Община Добрич
Област Русе

Град Русе
Община Ветово

Община Аврен

Село Аврен
Село Бенковски
Село Близнаци
Село Болярци
Село Дъбравино
Село Здравец
Село Казашка река
Село Китка
Село Круша
Село Приселци
Село Равна гора
Село Садово
Село Синдел
Село Тръстиково
Село Царевци
Село Юнак
к.к Камчия

Община Дългопол

Град Дългопол
Село Боряна
Село Комунари
Село Рояк
Село Сава
Село Цовено
Село Аспарухово

Община Долни Чифлик

Село Долни Чифлик
Село Горни Чифлик
Село Булайр
Село Кривини
Село Юнец
Село Детелина
Село Венелин
Село Рудник
Село Голица
Село Гроздьово
Село Ново Оряхово
Село Старо Оряхово
Село Нова Шипка
Село Бърдарево
Село Пчелник
Село Шкорпиловци

Община Провадия

Село Петров Дол
Село Неофит Рилски
Село Неново
Село Невша
Село Манастир
Село Кривня
Село Житница
Село Градинарово
Село Габърница
Село Ветрино
Село Бозвелииско
Село Блъсково
Село Белоградец
Село Чайка
Село Тутраканци
Село Суворово
Село Стефан Караджа
Село Снежина
Село Разделна
Село Равна