Консултантски услуги

​Фирмата разполага със специален екип за извършване на консултантски услуги за физическо и техническо обезопасяване на обекти. Специално обучен екип извършва оглед на обекта според конкретния случай. Запознава се със проблемите на клиента и неговите притеснения. Изготвя се становище за състоянието на обекта към момента, описват се възможните рискови точки и моменти, които биха могли да възникнат и се препоръчват мерки за елиминиране на рискове и опасности. При желание от страна на клиента се изготвя оферта за реализиране на препоръчаните мерки за сигурност.