Инкасо

В дните на криза и лоша пазарна икономика всеки се стреми към сигурност и подкрепа. Зачестилите случаи на кражби и противоправни посегателства върху дадено имущество, кара хората да потърсят сигурен пренос на своите ценни пратки и товари в това число и парични средства. Инкасото се извършва със специални бронирани автомобили и специално подготвен за дейността екип. Взети са всички необходими предпазни средства както за опазване на превозвания товар така и за безопасността на служителите. В този сектор се поддържа много висока степен на защитеност и конфиденциалност.