Плати 5 получи 6

Плати 5 получи 6
плати 10 получи 12
  1. При заплащане на 5 месечни такси за СОД шестият месец ви е безплатен.
  2. Ако заплатите 10 месечни такси,получавате 2 месеца подарък.
  3. Бонус таксите важат само ако техниката е собственост на клиента.