Охрана чрез видеонаблюдение


Охрана чрез видеонаблюдение и мониторинг

Условия:
* Безплатна техника за срока на договора
* Месечна такса за услугата: 20лв. /Двадесет лева / за 1 брой охранителна Камера. Заплаща се ежемесечно според броя на камерите. 
* Инсталационна такса / монтаж/: 40 лв. /Четиридесет лева / за 1 брой охранителна Камера. Заплаща се еднократно по време на монтажа.
* Срок на договора: Минимум една година