ПРОМОЦИИ

Промоция за град Варна, Община Провадия, общ. Аврен, общ. Дългопол и град Силистра - СОД за вашият апартамент
Защита на имуществото

Защита на имуществото чрез периметрова охрана подходящи за защита на обекти; автосалони; паркинги и др.
Заплащане на 5 месечни такси шестият месец ви е безплатен.Ако заплатите 10 месечни такси,получавате 2 месеца подарък
Охрана чрез видеонаблюдение и мониторинг. Срок на договора: Минимум една година