Системи за периметрова охрана за полагане под земната настилка (кабел под земята)

Panther® II е система за периметрова охрана от най-висок клас. Сензорният кабел се инсталиара под земната повърхност, като генерира невидимо електромагнитно поле. Това прави системата подходяща за обекти, където външният облик и високата сигурност са от първостепенно значение. 
  • Интелигентен коаксиален сензор от 4-то поколение
  • Скрит сензор с невидимо обемно поле на засичане
  • Следване на терена/Следва профила на терена на обекта
  • Продължително поле на засичане с над 99% възможност/вероятност за засичане
  • Адаптивни алгоритми за действие в зависимост от условията на околната среда
  • Най-ниската степен на уязвимост от поражения спрямо всички външни сензорни технологии
  • Захранване, данни и засичане по един и същи кабел, с което се намаляват разходите за инсталиране