Особености при охраната на строителни обекти

Икономическата и финансова криза у нас се отразиха най-негативно на строителния бранш. Много обекти се наложи да бъдат „замразени“ и очакват завършване в едни по-добри дни. Дори и без да има прекъсване на строителните дейности, охраната на строителните обекти и площадки е една от най-важните съпътстващи дейности.   Сред специалистите в охранителния сектор не е особено престижно да охраняват такъв обект, но точно на подобни обекти се намира скъпоструваща техника, материали и оборудване, апетитни за всякакъв род крадци. На подобни обекти движението на множество хора и текучеството на различни специалисти е нещо нормално. Всичко това прави охраната на строителните обекти специфична.   Нормативно охраната на строителни обекти е регламентирана в Наредба № 7 от 08 .06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Без да повтаряме написаното ще акцентираме на някои особености:   Строителната площадка е сравнително незащитен обект, много често системи за видеонаблюдение и пожарна безопасност тепърва предстои да се изграждат; Оградите обикновено са от временен тип и изградени с евтини материали – платна или мрежи; Скъпоструващите материали на обекта са в голямо количество, при това са разхвърляни по целия обект. Същото се отнася и до строителната техника; Хората, които работят са от различни фирми, често подизпълнители, които не се познават помежду си; На територията на строителните обекти има много „препятствия“ от типа на ями, изкопи, тръби, кабели и пр., при това през нощта осветлението често е недостатъчно; На основата на гореизброените фактори, при приемането на охраната на такъв обект, още преди сключването на договор следва да се направи подробно обследване на обекта, като се отчетат всички рискови фактори – общи и специфични, започвайки от местоположението на обекта, криминогенната обстановка в района, сезонността и пр.   Тези и други фактори водят към извода, че охраната на такъв обект е сложна и напрегната. Тя изисква отчитане на цялата специфика на конкретния обект, отчитайки и нужните мерки за безопас


Тези и други фактори водят към извода, че охраната на такъв обект е сложна и напрегната. Тя изисква отчитане на цялата специфика на конкретния обект, отчитайки и нужните мерки за безопасност, като: охрана на материалите на територията на обекта; технически средства за охрана на границите на обекта; обоснован пропускателен режим; патрулиране по изготвен график; наличие на оперативна свръзка за реакция при нужда с дежурни сили и средства; взаимодействие с местните полицейски структури; контрол по изпълнението на охранителните дейностиv
Икономическата и финансова криза у нас се отразиха най-негативно на строителния бранш. Много обекти се наложи да бъдат „замразени“ и очакват завършване в едни по-добри дни. Дори и без да има прекъсване на строителните дейности, охраната на строителните обекти и площадки е една от най-важните съпътстващи дейности. 

Сред специалистите в охранителния сектор не е особено престижно да охраняват такъв обект, но точно на подобни обекти се намира скъпоструваща техника, материали и оборудване, апетитни за всякакъв род крадци. На подобни обекти движението на множество хора и текучеството на различни специалисти е нещо нормално. Всичко това прави охраната на строителните обекти специфична. 

Нормативно охраната на строителни обекти е регламентирана в Наредба № 7 от 08 .06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Без да повтаряме написаното ще акцентираме на някои особености: 

Строителната площадка е сравнително незащитен обект, много често системи за видеонаблюдение и пожарна безопасност тепърва предстои да се изграждат;
Оградите обикновено са от временен тип и изградени с евтини материали – платна или мрежи;
Скъпоструващите материали на обекта са в голямо количество, при това са разхвърляни по целия обект. Същото се отнася и до строителната техника;
Хората, които работят са от различни фирми, често подизпълнители, които не се познават помежду си;
На територията на строителните обекти има много „препятствия“ от типа на ями, изкопи, тръби, кабели и пр., при това през нощта осветлението често е недостатъчно;
На основата на гореизброените фактори, при приемането на охраната на такъв обект, още преди сключването на договор следва да се направи подробно обследване на обекта, като се отчетат всички рискови фактори – общи и специфични, започвайки от местоположението на обекта, криминогенната обстановка в района, сезонността и пр.


Тези и други фактори водят към извода, че охраната на такъв обект е сложна и напрегната. Тя изисква отчитане на цялата специфика на конкретния обект, отчитайки и нужните мерки за безопасност, като: охрана на материалите на територията на обекта; технически средства за охрана на границите на обекта; обоснован пропускателен режим; патрулиране по изготвен график; наличие на оперативна свръзка за реакция при нужда с дежурни сили и средства; взаимодействие с местните полицейски структури; контрол по изпълнението на охранителните дейности.
Икономическата и финансова криза у нас се отразиха най-негативно на строителния бранш. Много обекти се наложи да бъдат „замразени“ и очакват завършване в едни по-добри дни. Дори и без да има прекъсване на строителните дейности, охраната на строителните обекти и площадки е една от най-важните съпътстващи дейности. 

Сред специалистите в охранителния сектор не е особено престижно да охраняват такъв обект, но точно на подобни обекти се намира скъпоструваща техника, материали и оборудване, апетитни за всякакъв род крадци. На подобни обекти движението на множество хора и текучеството на различни специалисти е нещо нормално. Всичко това прави охраната на строителните обекти специфична. 

Нормативно охраната на строителни обекти е регламентирана в Наредба № 7 от 08 .06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Без да повтаряме написаното ще акцентираме на някои особености: 

Строителната площадка е сравнително незащитен обект, много често системи за видеонаблюдение и пожарна безопасност тепърва предстои да се изграждат;
Оградите обикновено са от временен тип и изградени с евтини материали – платна или мрежи;
Скъпоструващите материали на обекта са в голямо количество, при това са разхвърляни по целия обект. Същото се отнася и до строителната техника;
Хората, които работят са от различни фирми, често подизпълнители, които не се познават помежду си;
На територията на строителните обекти има много „препятствия“ от типа на ями, изкопи, тръби, кабели и пр., при това през нощта осветлението често е недостатъчно;
На основата на гореизброените фактори, при приемането на охраната на такъв обект, още преди сключването на договор следва да се направи подробно обследване на обекта, като се отчетат всички рискови фактори – общи и специфични, започвайки от местоположението на обекта, криминогенната обстановка в района, сезонността и пр.

Тези и други фактори водят към извода, че охраната на такъв обект е сложна и напрегната. Тя изисква отчитане на цялата специфика на конкретния обект, отчитайки и нужните мерки за безопасност, като: охрана на материалите на територията на обекта; технически средства за охрана на границите на обекта; обоснован пропускателен режим; патрулиране по изготвен график; наличие на оперативна свръзка за реакция при нужда с дежурни сили и средства; взаимодействие с местните полицейски структури; контрол по изпълнението на охранителните дейности.
Икономическата и финансова криза у нас се отразиха най-негативно на строителния бранш. Много обекти се наложи да бъдат „замразени“ и очакват завършване в едни по-добри дни. Дори и без да има прекъсване на строителните дейности, охраната на строителните обекти и площадки е една от най-важните съпътстващи дейности. 

Сред специалистите в охранителния сектор не е особено престижно да охраняват такъв обект, но точно на подобни обекти се намира скъпоструваща техника, материали и оборудване, апетитни за всякакъв род крадци. На подобни обекти движението на множество хора и текучеството на различни специалисти е нещо нормално. Всичко това прави охраната на строителните обекти специфична. 

Нормативно охраната на строителни обекти е регламентирана в Наредба № 7 от 08 .06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите. Без да повтаряме написаното ще акцентираме на някои особености: 

Строителната площадка е сравнително незащитен обект, много често системи за видеонаблюдение и пожарна безопасност тепърва предстои да се изграждат;
Оградите обикновено са от временен тип и изградени с евтини материали – платна или мрежи;
Скъпоструващите материали на обекта са в голямо количество, при това са разхвърляни по целия обект. Същото се отнася и до строителната техника;
Хората, които работят са от различни фирми, често подизпълнители, които не се познават помежду си;
На територията на строителните обекти има много „препятствия“ от типа на ями, изкопи, тръби, кабели и пр., при това през нощта осветлението често е недостатъчно;
На основата на гореизброените фактори, при приемането на охраната на такъв обект, още преди сключването на договор следва да се направи подробно обследване на обекта, като се отчетат всички рискови фактори – общи и специфични, започвайки от местоположението на обекта, криминогенната обстановка в района, сезонността и пр.


Тези и други фактори водят към извода, че охраната на такъв обект е сложна и напрегната. Тя изисква отчитане на цялата специфика на конкретния обект, отчитайки и нужните мерки за безопасност, като: охрана на материалите на територията на обекта; технически средства за охрана на границите на обекта; обоснован пропускателен режим; патрулиране по изготвен график; наличие на оперативна свръзка за реакция при нужда с дежурни сили и средства; взаимодействие с местните полицейски структури; контрол по изпълнението на охранителните дейности.