Микровълнови бариери

Микровълновите бариери обикновено се използват за периметрова охрана като първа линия или като самостоятелна защита от външна намеса в охраняваната територия. Затова ролята на микровълновите бариери е много важна за общата безопасност на обекта.
Всички видове микровълнови бариери повишават безопасността на обекта, но най-ефективно се явява цялостно решение за периметрова охрана, включващо преграждаща физическа бариера (ограда), сигнална (алармена) система и възможност за визуален контрол (система за видеонаблюдение). Такова решение позволява на службата за охрана бързо да оценява заплахата и да предприема адекватни действия. 
Интегрираната система за периметрова охрана обикновено включва:

-ограда с (без) вграден сензорен кабел

-вътрешна линия за охрана с микровълнови или инфрачервени бариери

-система за видеонаблюдение


Алармените сигнали от микровълновите бариери се предават или на локална алармена система или на централизирана службата за охрана.


Микровълновите бариери осигуряват висока степен на защитата на периметъра на обекта. Принципът на действие на микровълновите бариери е основан на формирането на радиочестотен лъч между предавателя и приемника. Когато нарушителят попадне в зоната на лъча, параметрите на приемания сигнал се променят. Тези изменения се анализират от приемника, който генерира алармен сигнал. Анализът на сигналите се извършва с помощта на аналогови или цифрови технологии. 


За обекти с висока степен на безопасност - затвори, електростанции, нефтопреработвателни предприятия, военни обекти, се препоръчва използването на цифрови микровълнови бариери, обезпечаващи висока надеждност и удобство на обслужването. 

Бариери са подходящи за защита на търговски и жилищни обекти, търговски центрове, неголеми предприятия, сгради, балкони, тераси и др.