Идеи за подобряване сигурността на фермите и земеделските обекти

Сигурността на фермите и другите земеделски обекти е от особено значение, в контекста че те са от типa на крупните инвестиции, както и че те често се намират в населени места с недостатъчно МВР служители. Камерите за наблюдение, периметровата охрана и системите за достъп могат да спомогнат за гарантиране на необходимото високо ниво на защита на тези обекти. Допълнителните предимства са, че тези системи асистират за по-гладкото протичане на работния процес, което от своя страна гарантира по-високо качество на крайната продукция.
Системите за наблюдение се грижат за ефективната защита на животните, техниката и продукцията, както и за следене на работния процес и извличане на разнообразни справки за работата на служителите. 

Ползи от камерите за наблюдение:
  • Следене на резервоарите с гориво – Добре подсигурените ресурси на гориво са от изключителна важност и са обект на постоянни набези и опити за източване;
  • Защита от влизане взлом и следене за нарушители– Когато системата за видеонаблюдение е проектирана професионално, камерите са разположени така, че да разубедят всеки злонамерен опит за навлизане във Вашата собственост, а тези, които се престрашат, ще бъдат уловени и „запечатани“;
  • Следене на ежедневните работни процеси – Камерите за видеонаблюдение могат да послужат и за по-гладко протичане на ежедневните задачи, като повишат дисциплината на служителите и следят за тяхното поведение;
  • Отдалечено наблюдение и гледане на записи– системите за видеонаблюдение на АРЕС ГРУП 1 позволяват отдалечен достъп до записи и кадри в реално време. Записите могат да Ви помогнат пред полиция или застраховател, в случай на злополука.

Особености при наблюдението на земеделските обекти:
  • Изключително обширни територии и дълги разстояния;
  • Множество критични точки, откъдето може да проникне външен нарушител;
  • Специфични условия – влажност, температура, климатични особености, замърсеност;
  • Нестабилно електрическо напрежение;
  • Необходимост от нестандартни решения при проектиране на системите;