Как да не пренебрегваме сигурността на дома и офиса

Институционалната криза, политическа нестабилност и нездравата икономическа среда в България устойчиво водят до повишаване на битовата престъпност. Този факт намира потвърждение и в полицейските статистики, които, както знаем, не отразяват проблема в пълен обем, но са показателни за тенденциите в тази насока. Само в София през първите 5 месеца на 2013 г. са регистрирани повече от 800 битови кражби в сравнение със същия период на миналата година. От общо регистрираните през 2012 г. в столицата 23 710 престъпления, малко над 60% са кражби. Както отбеляза наскоро поелият поста директор на СДВР комисар Ивайло Спиридонов, крадците се ориентират към места, които по външни белези показват по-висок жизнен стандарт.

Анализът на случващото се показва, че в много от случаите на проникване в домове и офиси, свързани с кражби, собствениците не са предприели почти никакви мерки за защита. Културата на превенцията в обществото все още е ниска, въпреки че със съвременните технологии това не е свързано с много средства. Доминира „философията“, изразяваща се в „точно на мен ли ще ми се случи“. Но има и друга гледна точка и тя е на хората от фирмите, които предлагат системи за защита за домове и офиси – за тях най-добрите клиенти са вече пострадалите…

Най-евтино и сравнително ефикасно средство за противодействие на проникванията в офиси и жилища са алармените системи и модули. Те са пригодени да уведомяват не само в случай на обир, но и при вандализъм, пожар, изтичане на газ, наводнение.