Задържан нарушител...

През месец Юни 2012г. от бензиностанция охранявана от СОД „АРЕС ГРУП 1” е получен в дежурната ни част сигнал от паник бутон. Двата екипа на „АРЕС ГРУП 1” реагират мигновено. При пристигане в обекта екипите установяват, че лице нарушава обществения ред, като с действията извършва хулигански прояви. Екипите задържат лицето и уведомяват незабавно дежурната част на МВР – Варна. При пристигане на служителите на реда, лицето е предадено на тях, като същото е задържано за срок от 24 часа и срещу него е образувано досъдебно производство по Указа за борба с дребното хулиганство.

Всички действия на екипите за реагиране на „АРЕС ГРУП 1” са съобразени с разпорежданията на МВР – Варна. По този начин се изгражда ефективна система за охрана и контрол, което води до добро взаимодействие с правоохранителните органи. Както е видно с осъществяваната охранителна дейност СОД „АРЕС ГРУП 1” спомага за своевременното разкриване на престъпления, както и за осъществяване на превенция, с което подпомага за намаляване на прираста на престъпни посегателства във Варненска област.