ЗА НАС

„АРЕС ГРУП 1” е в авангарда на технологичното развитие в сферата на охраната и сигурността. Чрез съчетаване на иновативно мислене и високи технологии, ние вървим по пътя към усъвършенстване за максимална удовлетвореност на нашите клиенти.

Целият екип на „АРЕС ГРУП 1” е посветен на налагането на нови, по-високи стандарти при проектирането, изграждането и експлоатацията на интегрирани системи за индивидуална, фирмена и индустриална сигурност, предлагайки богата гама от продукти и услуги в сектора.
„АРЕС ГРУП 1” разполага със солиден собствен автопарк и обучени екипи, с които осъществяваме СОД охрана в гр. Варна, община Провадия, община Аврен, община Долни Чифлик и община Дългопол. Осъществяваме СОД и физическа охрана и в гр. Русе. Благодарение на екипите от добре обучени охранители гарантираме сигурността на имуществото и на гражданите, като имаме възможността за адекватно и мигновено реагиране при всеки получен алармен сигнал.

Също така дружеството разполага с мобилни технически специалисти,с които през годините сме се наложили в изграждането на СОД системи, системи за сигурност, видеонаблюдение и др.

Политиката по качеството на АРЕС ГРУП 1 се гарантира чрез професионално изпълнение на ангажиментите на дружеството и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите.

„АРЕС ГРУП 1” е сертифицирана по стандарт ISO 2001:2008. Обхват на сертификата: Охрана на имуществото на физически и юридически лица; видеонаблюдение и сигнално охранителна дейност.

Нашите ефективни действия и коректно поведение се описват с едно изречение: Вашата сигурност е наш дълг! 
Клиенти на фирмата
„АРЕС ГРУП 1”
 е отворена за всички физически и юридически лица и ведомства, които желаят да ползват услугите ни при взаимно изгодни условия, при коректно, стриктно и професионално изпълнение на поетите ангажименти. 

Дългогодишни корпоративни клиенти са фирми ангажирани в сферата на строителството, производство и монтаж на електрическо оборудване на кораби, изграждане на газопроводи, банкови институции, вериги бензиностанции, производствени заводи. Доверие ни гласуваха и множество общински обекти,хотели, училища, медицински центрове, заводи, цехове, магазини, дискотеки, денонощни барове, заложни къщи, автомивки, жилищни къщи и апартаменти. 

Ангажирани сме с извършването на консултантски услуги на редица клиенти. 

Поради съображения за дискретност и конфиденциалност на информацията имената на фирмите и клиентите не са посочени.
Вашата сигурност е наш дълг! 

Ефективни действия и коректно поведение – основата, на която стъпва охранителна фирма АРЕС ГРУП 1.

Дългогодишните ни клиенти на пазара в Област Варна, ни дадоха увереност и идея да обърнем поглед към други пазари. 

Днес екипът на АРЕС ГРУП 1 с професионализъм и богат опит отварят своя нов офис в град Силистра.

РАЙОНИ НА ДЕЙСТВИЕ:

град Варна и в Района на Варна – с. Тополи, кв. Галата, к.к. Златни Пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, местност Акчелар, местност Добрева Чешма, кв. Виница, м. Св. Никола, с. Кичево, с. Изгрев, м. Ален Мак, м. Траката, с. Осеново, с. Оборище, с. Доброглед

град Провадия и Община Провадия – с. Бозвелийско, с. Блъсково, с. Ветрино, с. Венчан, с. Градинарово, с. Равна, с. Разделна, с. Добрина, с. Житница, с. Кривня, с. Манастир, с. Неново, с. Нова шипка, с. Овчага, с. Петров дол, с. Просечен, с. Снежина, гр.Суворово, с. Славейково, с. Стефан Караджа, с. Тутраканци, с. Чайка

село Аврен и Община Аврен – с. Аврен, с. Бенковски, с. Близнаци, с. Болярци, с. Дъбравино, с. Здравец, с. Казашка река, с. Китка, с. Круша, с. Приселци, с. Равна гора, с. Садово, с. Синдел, с. Тръстиково, с. Юнак, с. Царевци, к.к. Камчия

град Долен Чифлик и Община Долен Чифлик – с. Горни Чифлик, с. Шкорпиловци, с. Пчелник, с. Булайр, с. Кривини, с, Юнец, с. Детелина, с. Венелин, с. Рудник, с. Голица, с. Гроздьово, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Старо Оряхово, с. Солник, с. Бърдарево;

град Дългопол и Община Дългопол – гр. Дългопол, с. Цонево, с. Сава, с. Боряна, с. Рояк, с. Аспарухово, с. Партизани

град Силистра и Община Силистра – с. Айдемир, с. Бабук, с. Богорово, с. Брадвари, с. Българка, с. Ветрен, с. Главан, с. Йорданово, с. Казимир, с. Калипетрово, с. Полковник Ламбриново, с. Попкралево, с. Професор Иширково, с. Смилец, с. Срацимир, с. Сребърна, с. Сърпово

село Ветрино и Община Ветрино – с. Белоградец, с. Момчилово, с. Невша, с. Габърница, с. Неофит Рилски, с. Доброплодно, с. Средно село, с. Млада гвардия, с. Ягнило

град Девня и Община Девня – с. Кипра, с. Падина

град Суворово и Община Суворово – с. Баново, с. Николаевка, с. Дръндар, с. Просечен, с. Изгрев, с. Калиманци, с. Чернево, с. Левски