Видеонаблюдение на Склад или Производствено помещение

Кои са най-важните фактори за добрата работа в сферата на производството? Резултатите от официално маркетингово проучване сочат, че:
Факторите, оказващи влияние върху постигане на целите на фирмата:
Финансови показатели – 96.4%
Персонал – 96.3%
Маркетинг – 84.8%
Технология – 78.1%
Сътрудничества – 74.8%
 
Изграждането на система за наблюдение във Вашето производство може да спомогне за подобряване на поне 50% от изброените фактори и така да оптимизира бизнеса Ви. Влагането на модерните технологии днес полага основите на по-високи печалби в бъдеще.
Вграждането на такава система Ви позволява да контролирате качеството на произвежданата от Вас продукция, благодарение на възможността за наблюдение в реално време от всяка точка на света. Тоест дори, когато не сте там, камерите са Вашите „очи” и Ви позволяват да виждате бизнеса си, независимо къде се намирате.
Системата за видеоконтрол ще предотврати и практиката от страна на служителите за кражба на работно време или на продукция. Според наши клиенти дисциплината на персонала се подобрява значително, а производителността се е повишила с 30-40%. Правилното използване и функциониране на охранителните камери могат да Ви спестят много неоправдани разходи и да повиши качеството на продукцията.